Category Archives: travel news

เยาวราช (ไชน่าทาวน์กรุงเทพฯ)

ย่านเยาวราชเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยชาวจีนมาค้าขายกับคนไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ท่าเรือราชวงศ์ ในขณะที่การก่อสร้างถนนเยาวราชยังไม่เริ่มขึ้น จนกระทั่งได้มีการสร้างถนนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อส่งเสริมการค้าขาย และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “ถนนเยาวราช” ปัจจุบัน เยาวราช ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Continue reading

วัดพระธาตุศรีดอนคำ

วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ อยู่เลยที่ว่าการอำเภอลองไปเล็กน้อย ห่างจากตัวเมืองแพร่ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1023 เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง Continue reading