Monthly Archives: February 2018

“ท้องถิ่น” โวยยึดถนนคืนกรมทางหลวง-กรมทช.

“ท้องถิ่น” โวยยึดถนนคืนกรมทางหลวง-กรมทช. แนะคุยกัน โอดเงินไม่พอกับเนื้องาน เชื่อวางแผนไว้เหตุมีเงินก้อนใหญ่รองรับ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์กรณีที่กมธ.คมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติให้โอนกลับถนนที่ย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย Continue reading

วัดพระธาตุศรีดอนคำ

วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ อยู่เลยที่ว่าการอำเภอลองไปเล็กน้อย ห่างจากตัวเมืองแพร่ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1023 เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง Continue reading

ดูแลผู้ป่วย “สมองเสื่อม” ดี ยืดอายุได้ถึงกว่า 20 ปี

หมอห่วงแนวโน้ม “สมองเสื่อม” สูงขึ้นจากสังคมสูงวัย เผยผู้ป่วยอัลไซเมอร์อายุเฉลี่ยราว 10 ปี หากครอบครัวดูแลดียืดอายุได้ถึง 20 ปี เตรียมจัดงานมหกรรมสมองเสื่อม 12 มี.ค.นี้ ให้ความรู้เรื่องสมองเสื่อมภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว “มหกรรมสมองเสื่อม : 4.0 เข้าใจ ห่างไกล…สมองเสื่อม” ว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.5 และในปี 2562 Continue reading