“ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า”

การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างคู่ค้าของอาเซียนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสะดวกในการค้า” นายอรามมนต์ศุภวุฒิอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าว ในเรื่องความสะดวกสบายประเทศไทยจะผลักดันให้มีการนำโครงการ “Asean single window” มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องได้รับ

“ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า” หรือ “แบบฟอร์ม D” จากกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับประโยชน์จากภาษีที่ลดลงในการจัดส่งไปยังประเทศอาเซียนอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่สะดวกมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศไม่มีอำนาจอนุมัติใบรับรอง พวกเขาต้องส่งแบบฟอร์มไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อขออนุมัติดังนั้นการล่ามของผลิตภัณฑ์ไทยไปยังประเทศของพวกเขาจึงล่าช้าออกไป