สปสช.ดูแลต่อเนื่อง ผู้พิการ-สูงอายุ-ผู้ป่วย

สปสช.ยัน ปี 61 เดินหน้าดูแลต่อเนื่อง ผลงาน ‘กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์ บัตรทอง ปี 60’ ตามเป้ากว่า 9.12 แสนคน หนุนอุปกรณ์ผู้พิการเต็มที่ 29,874 คน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยผลดำเนินงาน “กองทุนฟื้นฟูสมรรภาพด้านการแพทย์ฯ บัตรทอง ปี 60” ครอบคลุมบริการกลุ่มเป้าหมายเกือบ 100% หรือกว่า 9.12 แสนคน

โดยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มรับบริการมากที่สุด , รองลงมาเป็นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ คนพิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการกว่า 35,000 ชิ้นยกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด มี อปท.เข้าร่วมดำเนินงานแล้ว 42 จังหวัด โดย “นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา” เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้คนพิการได้รับอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและครอบคลุม และให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงาน “บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560” ไม่รวมพื้นที่ กทม. มีกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการฟื้นฟูฯ ทั้งหมดจำนวน 912,324 คน หรือจำนวน 3,372,704 ครั้ง คิดเป็น 94.7 % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth