“ท้องถิ่น” โวยยึดถนนคืนกรมทางหลวง-กรมทช.

“ท้องถิ่น” โวยยึดถนนคืนกรมทางหลวง-กรมทช. แนะคุยกัน โอดเงินไม่พอกับเนื้องาน เชื่อวางแผนไว้เหตุมีเงินก้อนใหญ่รองรับ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์กรณีที่กมธ.คมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติให้โอนกลับถนนที่ย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย

ให้กลับมายังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เช่นเดิม เนื่องจากท้องถิ่นไม่สามารถดูและสร้างถนนได้ดีว่า ตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 ได้มีการถ่ายโอนถนนบางส่วนมาให้ท้องถิ่น ทั้งที่ผ่านมากรม ทช.ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่น แต่ก็มีการแก้ไขกฎหมายและนำเงินงบประมาณให้กรม ทช. เดิมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องกระจายทั้งงาน ทั้งเงิน ทั้งคน เพื่อพัฒนางานสาธารณะทุกประเภทในท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.แผนฯ มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ฝ่ายบริหารระดับบนสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐได้ก็คงจะร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะนำถนนที่ถ่ายโอนมายังท้องถิ่นกลับไปยังหน่วยงานของตนเนื่องจากมีการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ไว้แล้วหรือไม่ ทั้งที่เงินส่วนนี้ต้องตกมาให้ท้องถิ่นเพื่อให้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในพื้นที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews