ความยุ่งยากที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการเงิน

ตลาดทุนจะประสบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าที่กำลังมองหาโอกาสภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าอันเนื่องมาจากความยุ่งยากที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญกล่าว ในอีกห้าปีข้างหน้าด้วยความช่วยเหลือของ fintech จะมีการให้บริการทางการเงินแบบประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าตลาดทุนจะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเดิม

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าว SEC, ราษฎร์สุจริตกุลกล่าวเมื่อวานนี้ที่งานอุตสาหกรรม มีเพียงประมาณ 3 ล้านคนไทยที่มีบัญชีการเงินในตลาดทุนเท่ากับประมาณเศษของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตามความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ fintech จะนำคนไทยเข้ามาสู่ตลาดทุนมากขึ้น Rapee บอกกับผู้ที่เข้าร่วม Fintech Challenge 2018: The Discovery