การเดินขบวนเพื่อปราบปรามผู้บุกรุกป่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าสวนน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังรุกล้ำพื้นที่ป่า คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข้อความ Line ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนโดยพันเอกพงษ์เพชรเกษสุภาผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยภายในได้รับเชื้อไวรัสในสื่อสังคมออนไลน์ของไทย

ในข้อความนายพันเอกกำลังบ่นเกี่ยวกับเทปสีแดงที่เป็นข้าราชการที่ขัดขวางการเดินขบวนเพื่อปราบปรามผู้บุกรุกป่า ฉันรู้สึกท้อแท้และเสียใจที่เราไม่สามารถปกป้องป่าต้นน้ำโดยแม่น้ำป่าสักได้ ฉันเห็นคนที่เข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับสวนน้ำในภูเค่ยไคซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน พื้นที่ป่า 1,800 ไร่ในพื้นที่ทับซ้อนกับอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ 1,800 ไร่ถูกแบ่งออกเป็น 58 แปลง